Have a question?

Feel free to contact us with any question you have. We are available by any kind of connection bellow.

 • Twitter

Rady z účetní a daňové oblasti

Milé autorky,

většina z vás, které se zabýváte rukodělnými pracemi a chcete své výrobky prodávat, řešíte řadu daňových či účetních otázek, zda mít živnostenský list a stát se OSVČ, jak je to s rodičovskou, podat daňové přiznáni ano či ne, musím platit zdravotní, sociální...

Rozhodli jsme se shromáždit tyto důležité informace a pomoci vám zorientovat se ve spleti předpisů.

Připojte se k nám… Na vás bude zaregistrovat se, otevřít si u Valiky svůj obchod a začít prodávat, na nás je pomoci vám s podporou prodeje, ať už je to propagace nebo řešení otázek ohledně podnikání, či běžná komunikace.

Pojďme na to…

Přivýdělek k zaměstnání, rodičovské d., nebo hlavní činnost-prodej ručně dělaných výrobků přes internet

Soustavná činnost nebo příležitostné příjmy? Nutnost zřídit živnostenský list ano či ne?

Pokud prodáváte své výrobky na internetu i např. 1x za měsíc nebo za dva měsíce, je to již soustavná činnost, protože se to opakuje, rozhodně nejde o činnost jednorázovou ani náhodilou a musíte si zřídit živnostenské opravnění. Soustavností se rozumí - stálý výkon určité činnosti, který trvá určité časové období nebo se tato činnost pravidelně opakuje. Činnost je provozována soustavně, vlastním jménem a za účelem zisku. Živností tedy obecně nemůže být činnost jednorázová nebo náhodilá - nemusí se zřizovat živnostenský list.

Shrnutí: pokud prodáváte své výrobky přes internet, zřídíte si obchod, tak naplňujete definici soustavnosti “konkrétně úmysl činnost opakovat” - výrobky jsou zde vystavené, chcete je prodávat. Doporučuji zřídit si živnostenský list.

Software for resizing the photos - free version

Dear authors,

here you can find the free software where you can resize your photos. You could have problems while uploading them to your shop at valika.org so this free software will help you.

http://software.macek.cc/resampler2010.php

Source  .. place where your photos for resizing are saved .. yellow file - open and choose
Target  .. place where you want to save resized photo     .. yellow file - open and choose

Resample to:
Resolution
1Mpix

Wish you all the best with uploading and resizing photos to your shop at www.valika.org world of tame wool…

Založení živnosti - výroba a prodej výrobků z vlny

Živnost ohlásíte na kterémkoliv živnostenském úřadu, zde s Vámi pracovnice vyplní Jednotný registrační formulář  – necháte dát ohlášení na zdravotní pojišťovnu, sociální správu a finanční úřad. Tím provedete najednou všechna potřebná ohlášení. Prokážete se průkazem totožnosti. Zaplatíte 1 000 Kč. Výpis z rejstříku trestů nepotřebujete, úřad si vše zjistí sám.

Hned jak dostanete Živnostenský list a přidělené IČ, musíte ho nahlásit na zdravotní pojišťovnu, sociální správu a finanční úřad. Stačí pouze zavolat nebo poslat e-mail. Osobní návštěva není nutná, protože ohlášení zde už mají díky JRF.

Typ živnosti potřebný pro výrobu a prodej výrobků z vlny:

 • Výroba z vlny, pletení, háčkování, plstění - jedná se o živnost volnou “Výroba,obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona”,  obor činnosti č. 10 - Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků. Obsahová náplň této činnosti je uvedená v Nařízení vlády 278/2008 Sb., v platném znění, v příloze č. 4, kde je uvedena obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činnosti.
 • Velkoobchod a maloobchod je jedním z oborů živnosti volné, obor činnosti č. 48.

dále by jste mohli potřebovat tyto obory činností:

 • 72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti   - pořádání kurzů
 • 73. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí    - pořádání výstav, prodejních akci, ...

Shrnutí: kdekoli na živnostenském úřadu s Vámi pracovnice vyplní JRF, necháte dát ohlášení na zdravotní pojištovnu, sociální správu a finanční úřad, prokážeme se průkazem totožnosti a zaplatíme 1 000, bezúhonnost is úřad zjistí sám, výroby z vlny se týká obor činnosti č.10, prodeje výrobků obor činnosti č. 48, pořádání kurzů obor činnosti č.72, pořádání výstav, prodejních akci, .. obor činnosti č.73

Sociální pojištění při podnikání

Sociální pojištění  odvádíme ze svých výdělků a jde na důchodové zabezpečení, jen malá část na “politiku zaměstnanosti”.

Čím větší jsou naše odvody na sociální pojištění, tím vyšší důchod můžeme očekávat.

Všechny OSVČ jsou povinny bez ohledu na výši očekávaného nebo dosahovaného příjmu (to znamená i OSVČ “ve ztrátě”wink:

 • podávat každoročně přehled o příjmech a výdajích za předchozí kalendářní rok,
 • podat na OSSZ ve stanovené lhůtě oznámení o ukončení samostatné výdělečné činnosti
 • nahlásit na OSSZ znovu zahájení činnosti.

Nutnost platit sociální pojištění a výše záloh se řídí tím, zda je samostatná výdělečná činnost naše:

 • hlavní činnost nebo
 • vedlejší činnost s vyššími zisky
 • vedlejší činnost s nízkými zisky

Důležité je, do které skupiny spadáte.

Pokračování příště, více o hlavní a vedlejší činnosti…

Sociální pojištění – hlavní činnost

Naše výdělečná činnost je posuzovaná jako hlavní, pokud včas nedoložíme, že je vedlejší.

Výše zálohy je dle posledního Přehledu, ne však méně než minimální zálohy při hlavní činnosti. Po podání Přehledu doplatíme dle skutečného zisku

Minimální zálohy platíme, pokud jsme měli předešlý rok nízký zisk nebo ztrátu anebo pokud začínáme podnikat.

Můžeme platit zálohy vyšší, než odpovídají našemu loňskému zisku:

 • každý měsíc si sami určíme vyměřovací základ pro zálohu na důchodové pojištění
 • vyměřovací základ nemůže být nižší než 50 % daňového základu za předchozí rok ani nižší než minimální vyměřovací základ (pro rok 2011 je 71 136 Kč pro OSVČ s hlavní činností)
 • vyměřovací základ nemůže být vyšší než maximální vyměřovací základ (ten je pro rok 2011 maximálně 1.781.280 Kč)

Pokud si budeme platit vyšší sociální pojištění tak si

 • zvýšíme budoucí důchod
 • zvýšíme budoucí mateřskou nebo nemocenskou, protože od ledna 2011 jsou vyměřovací základy pro důchodové pojištění a pro nemocenské pojištění stejné

Sociální pojištění - vedlejší činnost - vyšší zisk

OSSZ musíme doložit, že splňujeme jednu z těchto podmínek, potom bude naše činnost brána jako vedlejší:

 • v předešlém roce jsme měli zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění zaměstnanců (příjmy nám potvrdí mzdová účetní na papír, který je součást Přehledu)
 • přiznání starobního důchodu
 • nárok na invalidní důchod
 • nárok na rodičovský příspěvek, mateřskou nebo nemocenskou kvůli těhotenství a porodu z nemocenského pojištění zaměstnanců
 • osobní péče o dítě pod 10 let, závislé na péči jiné osoby ve stupni I-IV, pokud je osobou blízkou nebo žije s námi ve společné domácnosti
 • nárok na příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu
 • výkon vojenské či civilní služby v ozbrojených silách ČR, pokud nejsme voják z povolání
 • jsme nezaopatřené dítě (jsme jím do 26 let, pokud se soustavně připravujeme na budoucí povolání)

Když nic nedoložíme, jsme bráni jako OSVČ s hlavní činností  a musíme platit odpovídající zálohy.

Pozor

Od ledna 2011 zároveň platí, že při vedlejší činnosti si nemůžeme platit nemocenské pojištění,  pokud si ho budeme platit, stane se z naší vedlejší činnosti činnost hlavní.

Zálohy

Pokud náš daňový základ v předešlém roce je nižší než určitá hranice (viz navazující článek Sociální pojištění a nízký zisk) a jestliže jsme se k placení nepřihlásili dobrovolně, zálohy platit nemusíme.

Zálohy platit nemusíme při nízkém zisku
pokud jsme se k placení nepřihlásili dobrovolně
pokud náš daňový základ v předešlém roce je nižší než určitá hranice (viz navazující článek Sociální pojištění a nízký zisk)
Zálohy platíme
které vyšly v posledním Přehledu, ne však méně než minimální zálohy při vedlejší činnosti. Po podání Přehledu doplatíme podle skutečného zisku.

Do osmého dne po měsíci, v němž jsme ukončili výkon zaměstnání (nebo ztratili nárok na rodičovský příspěvek, ..) písemně oznámíme změny příslušné OSSZ.

Vyšší zálohy

Pokud to potřebujeme, můžeme platit zálohy vyšší, než odpovídají našemu loňskému zisku:

 • každý měsíc si sami určíme vyměřovací základ pro zálohu na důchodové pojištění
 • vyměřovací základ nemůže být nižší než 50 % daňového základu za předchozí rok ani nižší než minimální vyměřovací základ (pro rok 2011 je 28 452 Kč pro OSVČ s vedlejší činností)
 • vyměřovací základ nemůže být vyšší než maximální vyměřovací základ (ten je pro rok 2011 maximálně 1.781.280 Kč)

Vyšší platby na sociální pojištění nám mohou pomoci zvýšit budoucí důchod.

Sociální pojištění - vedlejší činnost - nízký zisk

Zálohy na sociální pojištění nemusíme platit, pokud

 • samostatná výdělečná činnost je naše vedlejší činnost
 • náš zisk (neboli daňový základ pro daň z příjmu) v předešlém roce byl nižší než určitá hranice (59.373 Kč pro r. 2011).  Stát tuto hranici výše zisku každý rok zvyšuje.
 • jsme se k placení sociálního pojištění nepřihlásili dobrovolně. Může to být výhodné kvůli důchodu.
 • od roku 2011 je tu další podmínka, že si neplatíme nemocenské pojištění

Sociální pojištění doplatíme po podání Přehledu, pokud náš zisk překročí hranici stanovenou pro aktuální rok.

Částka 59.373 Kč (pro r. 2011) se snižuje o 1/12 za každý kalendářní měsíc, kdy nebyla vykonávána samostatná výdělečná činnost a za každý kalendářní měsíc, v němž po celý měsíc měl podnikatel nárok na výplatu nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství jako podnikatel.

Daňová reforma v České republice

Daňová reforma obsahuje například vznik jednoho inkasního místa, zrušení superhrubé mzdy, změnu daní z příjmů fyzických osob a výpočtu sociálního a zdravotního pojištění,...

Stravenky
Jejich zvýhodnění skončí a daňové úlevy nahradí zaměstnanecký paušál ve výši 3 000 Kč ročně.
Úroky z hypotéky a úvěru ze stavebního spoření
Částka 300 000 Kč bude snížena na maximálních 80 000 Kč, původně neměl být odpočet pro nové smlouvy možný vůbec.
Snížení hranice pro registraci k DPH
Sníží se hranice obratu pro povinnou registraci k dani z přidané hodnoty u osob povinných k dani, a to z 1 milionu korun na 750 000 korun. Od 1. ledna 2013 se má snížit výše obratu pro povinnost stát se plátcem z částky 1 000 000 Kč na 750 000 Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců.
Jednotné inkasní místo
Nově se také sjednotí přímé odvody a vznikne jedno inkasní místo, které ušetří státu i podnikatelům administrativní náklady. Místo tří plateb třem různým institucím (finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení) bude stačit jedna platba a jeden formulář.
Sjednocení daňových sazeb na 19%
Zavedení rovné sazby daně jak pro fyzické osoby tak pro právnické osoby. Zvýšení daně z příjmů fyzických osob touto změnou by kompenzovalo zrušení superhrubé mzdy viz níže. Tedy čistá mzda se sice zvýši díky zrušení superhrubé mzdy, ale hned se zase sníží díky vyšší daňové sazbě.
Konec superhrubé mzdy
Skončit by po několika letech měla superhrubá mzda, výše daně z příjmů fyzických osob se má zvýšit z 15 na 19 %, bude se však počítat pouze z hrubé mzdy.
OSVČ se dále sjednotí sazby důchodového a zdravotního pojištění na úrovni 6,5 % (v současnosti se odvádí 29,2 % na důchodové pojištění a 13,5 % na zdravotní pojištění). Na druhou stranu výrazně vzroste minimální vyměřovací základ (nově se bude nazývat základ pojistného), ze kterého se budou OSVČ počítat minimální zálohy, a to na 1,2násobek průměrné . Zaměstnavatelé by dle reformy už nehradili pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na veřejné zdravotní pojištění, nýbrž by odváděli daň z úhrnu mezd ve výši 32,5 %, které by zahrnovala i pojistné na úrazové pojištění. Současně by se měla o dva procentní body zvýšit sazba na zdravotní pojištění zaměstnanců, tedy na 6,5%
Zvýšení slevy na dítě
Další změnou, se kterou je spojená reforma přímých daní a odvodů, je zvýšení daňového zvýhodnění. Dnes si může každý, kdo vyživuje dítě, odečíst od zálohy na dani slevu na dítě ve výši 967 Kč / měsíc (pro děti s ZTP/P 11.604 Kč). Nově to bude o 150 Kč více, tedy 1117 Kč (pro děti s ZTP/P 11.754 Kč). A to se ještě nedávno mluvilo v souvislosti s úsporami naopak o snižování této slevy.
Další změny
Zavedení povinné elektronické formy u vybraných podání
Sjednocení zdaňovacího období daně z příjmů fyzických osob a pojistných období pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění na roční bázi
Rozšíření uplatnění daňové informační schránky, která bude umožňovat jednoduchou komunikaci se správcem daně, včetně možnosti elektronických podání, která nebudou muset být opatřena elektronickým podpisem
Zrušení daně z dividend

Co znamená superhrubá mzda – hrubá mzda povýšená o pojistné, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Většina novinek by měla nabýt účinnosti od roku 2013.

(zdroj internet)

Valika.org - svět zkrocené vlny

Přídavky na děti

Nezapomeňte včas doložit potřebné dokumenty. Vždy k 1. říjnu se nárok na přídavek každoročně posuzuje a přepočítává, i když se přiznává na neomezenou dobu. Aby mohl úřad státní sociální podpory nárok přezkoumat, je třeba, aby mu rodiče a jejich nezaopatřené děti (děti do 15 let a dále studenti do 26 let) doložili své příjmy za předchozí kalendářní rok. Nyní se budou dokládat příjmy za rok 2010, podle nich úřad váš nárok na dávku přepočítá.

Přídavek na děti je dávka státní sociální podpory,  která náleží rodinám s příjmem do 2,4násobku životního minima.

Příjmy, které se započítavájí - příjmy ze zaměstnání, důchody, rodičovský příspěvek, nemocenská i náhrada mzdy, podpora v nezaměstnanosti, peněžitá pomoc v mateřství, výživné, ..

Příjmy, které se nezapočítávají - porodné, příspěvek na bydlení, přípěvek na péči, dávky pomoci v hmotné nouzi, ..

Příjem u podnikatelů - čistý příjem podle posledního daňového přiznání, minimálně ale

 • 11 900 Kč (podnikání-hlavní činnost)
 • 5 900 Kč ( podnikání-vedlejší činnost)

Tato částka se započítá jako příjem, pokud je skutečný příjem nižší nebo je podnikatel ve ztrátě.

Výše přídavku je odstupňována podle věku dítěte:

 • dítě od 6 let - 500 Kč
 • dítě od 6 do 15 let - 610 Kč
 • student od 15 do 26 let - 700 Kč

Pokud chcete zjistit, zda máte o přídavek na dítě nárok či nemáte, zkuste tuto kalkulačku

- pokud vám kalkulačka ukáže, že máte nárok na přídavky, obraťte se na úřad státní sociální podpory (spadá pod úřad práce).

Pozor : lze o něj žádat zpětně pouze za tři měsice

Náležitosti dokladů v účetnictví

OBCHODNÍ ZÁKONÍK

V § 13a obchodního zákoníku jsou uvedeny náležitosti obchodních listin. Každý podnikatel je povinen na všech objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, smlouvách a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti na internetových stránkách uvádět údaj o:

 • své firmě, jménu nebo názvu,
 • sídle nebo místu podnikání a
 • identifikačním čísle osoby (IČO).

Podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku uvádí rovněž údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky. Podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku povinně uvádí údaj o zápisu do jiné evidence, v níž jsou zapsáni (např. evidence u živnostenského úřadu). Podle obchodního zákoníku se údaj o výši základního kapitálu na dokladech a na internetových stránkách uvádí pouze, pokud byl zcela splacen.

ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON

Dle živnostenskéo zákona § 31 odst. 14 je podnikatel povinen vydat na žádost zákazníka doklady o prodeji zboží a o poskytnutí služby. Na dokladu musí být uvedeno označení podnikatele obchodní firmou, popřípadě názvem nebo jménem a příjmením, a identifikačním číslem, datum prodeje zboží nebo poskytnutí služby, druh zboží nebo služby a cena, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Nejčastěji se samozřejmě jedná o fakturu či paragon.

OBČANSKÝ ZÁKONÍK

Občanským zákoníkem se řídíme při prodeji konečnému zákazníkovi, tj. spotřebiteli . Ustanovení § 620 odst. 3 říká, že na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list).

Záruční list musí obsahovat:

 • jméno a příjmení,
 • název nebo obchodní firmu prodávajícího,
 • jeho identifikační číslo,
 • sídlo právnické osoby nebo bydliště fyzické osoby.

Jestliže to umožňuje povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY

Pokud je podnikatel plátce daně z přidané hodnoty, musí uvádět údaje předepsané § 28 zákona o DPH . Daňovými doklady jsou zejména běžný daňový doklad, zjednodušený daňový doklad, souhrnný daňový doklad, splátkový kalendář, platební kalendář a opravný daňový doklad.

Běžný daňový doklad musí obsahovat:

 • obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění,
 • daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění,
 • obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění,
 • daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění, plátcem,
 • evidenční číslo daňového dokladu,
 • rozsah a předmět plnění,
 • datum vystavení daňového dokladu,
 • datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu,
 • jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně,
 • základ daně,
 • základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona,
 • výši daně; tato daň může být zaokrouhlena na celé koruny tak, že částka 0,50 koruny a vyšší se zaokrouhlí na celou korunu nahoru a částka nižší než 0,50 koruny se zaokrouhlí na celou korunu dolů.

Plátce však může vystavit rovněž zjednodušený daňový doklad, pokud částka za zdanitelná plnění včetně daně nejvýše 10 000 Kč. Nevystavuje se v případě prodeje zboží, které je předmětem spotřební daně z lihu a tabákových výrobků za jiné než pevné ceny pro konečného spotřebitele.

Zjednodušený daňový doklad musí obsahovat:

 • obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,
 • daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,
 • evidenční číslo daňového dokladu,
 • rozsah a předmět zdanitelného plnění,
 • datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum přijetí úplaty, podle toho, který den nastane dříve,
 • základní nebo sníženou sazbu daně,
 • částku, kterou plátce získal nebo má získat za uskutečňované zdanitelné plnění celkem.

ZÁKON O ÚČETNICTVÍ

Daňový doklad není totéž co účetní doklad. Jakýkoliv doklad, například faktura, se stává účetním dokladem až po jeho zaúčtování a podepsání (podpis osoby odpovědné za účetní případ a osoby odpovědné za zaúčtování).

Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí podle § 11 zákona o účetnictví  obsahovat:

 • označení účetního dokladu,
 • obsah účetního případu a jeho účastníky,
 • peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství,
 • okamžik vyhotovení účetního dokladu,
 • okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem vyhotovení účetního dokladu,
 • podpisový záznam podle § 33a odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování.

POZOR

 • Neplátce DPH nesmí uvést DIČ. Je vhodné uvést na fakturu “podnikatel je neplátce DPH”
 • Fyzická osoba musí uvést jméno a příjmení (případně dodatek jména), ale nesmí se psát pouze dodatek, z důvodu záměny s právnickou osobou. Např. Marie Nováková - pletení a háčkování nebo Marie Nováková, nikdy Pletení a háčkování - Marie Nováková - mohlo by to působit jako právnická osoba.
 • Musíte uvést adresu místa podnikání (adresu provozovny lze uvést také, ale nesmí být uvedena pouze provozovna).

(zdroj internet, publikace a zákony)

Podvodné SMS - mishing

Kvůli úsporám začaly finanční ústavy místo složenkami vymáhat dluhy prostřednictvím SMS zpráv. Ty však nejsou bezpečné, protože je mohou snadno zneužít hackeři.

“Na pojistne smlouve mate nedoplatek 3 000 korun. Zaplatte na ucet xxx, pojistovna zzz,” - takto může znít SMS, která nemusí být z pojišťovny, ale zaslaná hackerem. Pokud neprověříte číslo bankovního účtu a bezhlavě částku zaplatíte. Může se stát, že o peníze přijdete.

Jde o mishing, podobně jako phishing u e-mailů.

Ročně posílají banky a pojišťovny v Česku svým klientům nejméně tři miliony SMS upomínek. Množství případů, kdy stokorunové i větší dluhy nevymáhají finanční ústavy, ale hackeři, přitom roste.

Jak ale poznat falešnou SMS? Všechny SMS, které chtějí peníze, jsou podezřelé. Korektní je zpráva je, že klient má problém a má se dostavit na pobočku instituce nebo zatelefonovat. Finanční ústavy nicméně avizují, že budou využívat SMS zprávy stále více.

Dávejte si pozor na podvodné SMS v případě podezření kontaktujte příslušnou pojišťovnu, banku nebo jinou instituci a informaci v SMS si raději prověřte.

Zdroj: internet